Ir o contido principal
Espere, por favor...

Psicólogos Lugo, Foz ofrecen tratamentos personalizados e avaliacións neuropsicolóxicas en todas as idades

CCN Foz

Psicólogos Especialistas recomendados en Galicia, Lugo, A Mariña, Foz, Burela, Viveiro, Ribadeo

Psicólogo Facultativo Especialista de Área en Galicia, Lugo, A Mariña, Foz, Burela, Viveiro, Ribadeo

Psicólogo infantil en Galicia, Lugo, A Mariña, Foz, Burela, Viveiro, Ribadeo

Profesionais da Psicoloxía en Galicia, Lugo, A Mariña, Foz, Burela, Viveiro, Ribadeo

Centro Norte é unha Clínica de Foz que ofrece axuda psicolóxica en Galicia, Lugo, A Mariña, Foz, Burela, Viveiro, Ribadeo

Enviado por Melva Lage Castro o 7, Sep 2020

Psicólogo especialista en diagnóstico e avaliación infantil, adolescentes, adultos e terceira idade en Galicia, Lugo, A Mariña, Foz, Burela, Viveiro, Ribadeo

Avaliación neuropsicolóxica infantil: 10 claves

 

A avaliación neuropsicolóxica infantil pretende analizar en profundidade o perfil de funcionamento cognitivo e a actividade intelectual dos nenos e nenas. Para isto, deberanse identificar aquelas áreas cognitivas que se atopan preservadas fronte ás que están alteradas ou nas que o neno ou nena obtén un peor rendemento. Isto lévase a cabo mediante a administración de baterías de probas neuropsicolóxicas e psicométricas estandarizadas e validadas. Estas probas permítennos identificar cales son os puntos fortes e débiles no perfil de funcionamento cognitivo e obter un diagnóstico neuropsicolóxico.

 

A continuación, enuméranse 10 claves da avaliación neuropsicolóxica infantil:

1. A avaliación neuropsicolóxica infantil pode resultar de utilidade para todos os nenos e nenas e non exclusivamente para aqueles que presenten algún déficit neurolóxico.

2. Permite elaborar programas e intervencións dirixidos tanto a mellorar as dificultades detectadas, como a potenciar as habilidades e puntos fortes identificados.

3. Consta das seguintes 4 fases: entrevista clínica, valoración neuropsicolóxica, comunicación de resultados e informe.

4. Axuda a orientar o diagnóstico nos trastornos do neurodesenvolvemento (discapacidade intelectual, TDAH, trastornos específicos da aprendizaxe, trastornos do espectro autista…), no dano cerebral adquirido, retrasos madurativos, así como problemas de rendemento escolar.

5. A avaliación neuropsicolóxica infantil permite valorar a necesidade de implementar intervencións especializadas en áreas concretas.

6. Facilita a planificación e realización dunha intervención precoz nas áreas deficitarias detectadas.

7. A avaliación neuropsicolóxica infantil permite valorar a necesidade de levar a cabo supervisións ou controis periódicos durante o desenvolvemento.

8. Permite supervisar a eficacia de determinados tratamentos (farmacolóxicos, psicoterapéuticos, de intervencións educativas…) atendiendo á evolución e en base á obtención de progresos, regresións ou estancamentos.

9. Aporta información que axuda a mellorar a orientación e intervención educativa.

10. A avaliación neuropsicolóxica infantil permite valorar se é necesaria a derivación a algún outro especialista, en función das necesidades en cada momento evolutivo.

 

Referencias bibliográficas:

  • Enseñat, A., Roig, T. y García, A. (2015). Neuropsicología Pediátrica. Madrid: Editorial Síntesis

 

BLOG →

INICIO →

 

INICIO      O NOSO CENTRO      AVALIACIÓNS      TRATAMENTOS      SOBRE MIN      BLOG      CONTACTO